In de huidige gemeente Groesbeek is het rioolbeheer nog gebaseerd op de drie rioleringsplannen van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. Vanaf 2016 geldt een nieuw Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2016 -2020 voor de gemeente Berg en Dal. En goed nieuws: dit betekent een daling van de rioolheffing voor veel inwoners. Besparing Omdat er in de drie voormalige gemeenten verschillende tarieven golden, verschillen ook de besparingen per gemeente. In Groesbeek blijft de heffing voor een gemiddeld huishouden (100-150 m3 waterverbruik per jaar) nagenoeg gelijk, maar in Millingen aan de Rijn bespaart een gemiddeld huishouden €8,50 per jaar. In Ubbergen loopt de besparing het hoogst op. Daar betaalt een gemiddeld huishouden in 2016 ongeveer € 65,- minder aan rioolheffing. Dit opvallende verschil voor inwoners van Ubbergen zit voornamelijk in het feit dat de hoogte van de rioolheffing vanaf 2016 wordt gebaseerd op het waterverbruik. In de jaren hiervoor betaalden alle eigenaren in Ubbergen namelijk een vast bedrag per aansluiting. In Millingen aan de Rijn en Groesbeek werd al wel op basis van waterverbruik afgerekend.