Het college van B&W van de gemeente Groesbeek heeft onlangs besloten de gemeentelijke informatie van gemeente Berg en Dal vanaf 2016 te plaatsen in Hèt Gemeentenieuws. Met deze keuze bereikt Berg en Dal ook een forse besparing: de kosten die gepaard gaan met publicaties in een huis-aan-huisblad worden meer dan gehalveerd.

Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Groesbeek besloten de gemeentelijke informatie in de vorm van een gemeentepagina in een huis-aan-huisblad voort te zetten. Ook heeft de raad bepaald dat de gemeentepagina wekelijks gepubliceerd moet worden in één of meerdere bladen die afzonderlijk of gecombineerd in de gehele gemeente en op hetzelfde moment verspreid worden, met als doel:

Een gelijk service- / informatieniveau voor alle inwoners van de gemeente;
Een efficiënt kostenplaatje;
Een eenduidige en efficiënte werkwijze voor de organisatie.

Werkwijze
Na de uitspraak van de gemeenteraad is overgegaan tot een meervoudige onderhandse aanbesteding. De gemeente heeft een offerteaanvraag verstuurd naar alle huis-aan-huisbladen die in onze gemeente verschijnen, te weten: De Brug, 1Groesbeek, De Rozet en Hèt Gemeentenieuws.

Twee van de vier binnengekomen offertes voldeden helaas niet aan de door de raad gestelde eisen:

De Rozet gaf aan dat wekelijks verschijnen voor hen financieel onverantwoord en onhaalbaar is.
1Groesbeek zou de krant uitsluitend in de voormalige gemeente Groesbeek verspreiden en niet in de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen.
Om die redenen zijn zij uitgesloten van gunning.

Na toepassing van de gunningscriteria op de twee overgebleven offertes komt Hèt Gemeentenieuws als meest gunstige partij uit de bus (zie tabel).