Nieuwjaarsreceptie gemeente Berg en Dal 2017Nieuwjaarsreceptie gemeente Berg en Dal 2017

De gemeente Berg en Dal hield woensdagavond 4 januari haar nieuwjaarsreceptie in Hotel het Millings Centrum in Millingen aan de Rijn. De receptie werd zeer druk bezocht. Er waren speciaal hiervoor uitnodigingen verstuurd aan Brandweerlieden en inwoners die in 2016 een onderscheiding hebben gekregen. Diverse carnavalsverenigingen en schutterijen en andere verenigingen uit de diverse dorpen waren hierbij ook aanwezig. De muziek werd verzorgd door St. Caecila uit Millingen. Volgend jaar is de receptie in het Afrika Museum in Berg en Dal.

Toespraak van de burgemeester.

Dames en heren,
Van harte welkom hier vanavond in hotel Millings Centrum. Ik ben blij dat U met zovelen naar Millingen bent gekomen: inwoners van Berg en Dal, ondernemers, wijkagenten en vertegenwoordigers van ons rijke verenigingsleven.

Een bijzonder woord van welkom wil ik richten aan al die aanwezigen, en het zijn er heel wat, die in het afgelopen jaar een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, als erkenning én dank voor jarenlange inzet voor onze gemeenschap. Ik reken erop dat ik ook het komende jaar weer
een aantal inwoners van Berg en Dal een welverdiend koninklijk eerbewijs mag geven. Maandag is daarmee al een goed begin gemaakt, met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau van mevrouw Bep Maas uit Beek, 81 jaar.

Hartelijk welkom vanavond ook aan onze brandweervrijwilligers. Ook vorig jaar heb ik jullie warm toegesproken, om er vervolgens achter te komen dat jullie er helemaal niet waren! De uitnodiging, zo bleek, was ergens op hoog niveau blijven steken, en had jullie niet bereikt. Die hebben we daarom dit jaar bij jullie thuis bezorgd, en het doet mij goed jullie vanavond alsnog te kunnen begroeten! Ook in 2016 immers, zijn jullie overdag en ’s-nachts weer dikwijls uitgerukt, in weer en wind, in Berg en Dal en in de regio. Om branden te blussen, te assisteren bij al dan niet dodelijke ongevallen en bij vele andere gelegenheden. Dat jullie steeds maar weer, jaar in jaar uit, bereid zijn om jullie eigen veiligheid op het spel te zetten, om die van ons te waarborgen, verdient
onze grote dank en waardering.

Zoals U ook vorig jaar hebt kunnen ervaren zal het college niet formeel recipiëren. U hoeft niet in de rij te staan. Blijft U alstublieft gezellig met elkaar praten; de wethouders en ik lopen vanavond rond, en hopen U zo op informele wijze te ontmoeten en onze beste wensen mee te geven.
Ik ben ook blij U allen vandaag persoonlijk de hand te kunnen schudden, en dat u mij niet alleen hoort en ziet via skype, chat of youtube. De wereld digitaliseert dan wel in een rap tempo, maar laten we de toegevoegde waarde van het directe gesprek toch niet onderschatten. Die zorgt voor onderlinge herkenning, voor betrokkenheid en verbinding, en voor de sociale cohesie die onze dorpen zo kenmerkt. Wat mij betreft dus minder beeldscherm en meer realtime contact het komende jaar!

Op nieuwjaarsdag, dames en heren, vierden we alweer de tweede verjaardag van onze gemeente Berg en Dal, al heette ons kindje het eerste jaar natuurlijk nog Groesbeek.

We kunnen tevreden terug zien op een aantal hoogtepunten. Enkele daarvan wil ik er uitlichten.
2016 was, naast veel andere zaken, voor Berg en Dal in het bijzonder een heel sportief jaar. Het jaar immers van de 100ste Vierdaagse. Het was de eerste keer dat ik het mocht meemaken en ik vond het een prachtfeest! De dag van Groesbeek vormde ook dit jaar een zonovergoten hoogtepunt.

En de vierdaagse was zeker niet het enige evenement waarmee we Berg en Dal vorig jaar op de kaart hebben gezet. We hadden ook één van de grootste sportevenementen van het jaar binnen onze gemeentegrenzen, met maar liefst 3232 enthousiastelingen. Inderdaad: de Special Olympics!
Dat sport voor iedereen is, dat hebben deze duizenden sporters, waaronder ook tientallen toppers uit onze gemeente zelf, op overtuigende wijze laten zien. Sport verbroedert; de deelnemers, maar ook voor de vrijwilligers, bezoekers en alle andere betrokkenen. Prachtig dat we van dit spektakel medegastheer mochten zijn!


Dat gold natuurlijk ook voor de Giro, waarvan velen van ons hebben genoten, van de sportieve prestaties, maar toch zeker ook van het schitterende decor dat de achtergrond vormde voor hun tocht. Want welke andere gemeente leent zich nu meer voor een wielertocht: van het olderlandschap tot aan de stuwwal en de heuvels? Hier vormde Berg en Dal letterlijk het hoogtepunt van de tocht.

En dan het heden: in Berg en Dal leven we niet geïsoleerd van de rest van de wereld. We hebben te maken met vele ontwikkelingen in onze regio, in ons land, in Europa en in de wereld. Oorlogen, aanslagen, oplopende spanningen tussen bevolkingsgroepen. Waar zal het heen gaan na de Tweede Kamerverkiezingen dit voorjaar? En met Europa en Amerika? De oorlogen met bijbehorende vluchtelingenstromen?

Wie het nieuws bekijkt, kan maar zo het idee krijgen dat het alleen maar slechter gaat. Het tegendeel, dames en heren, is toch feitelijk het geval, maar goed nieuws verkoopt nu eenmaal minder goed dan slecht. Steeds minder mensen in de wereld zijn arm, steeds minder mensen hebben honger, steeds meer kinderen gaan naar school. Steeds minder mensen sterven door oorlog en geweld. We zijn er nog lang niet, en op de lauweren rusten is niet aan de orde zolang er nog honger en oorlog zijn: maar in bijna ieder opzicht gaat het bestendig beter voor de meeste mensen op deze wereld.

Ook dichter bij huis zijn er positieve ontwikkelingen: we zijn de crisis te boven, de huizenmarkt trekt aan en de werkeloosheid daalt. Op gemeenteniveau gaat het ook goed sinds de herindeling: de harmonisaties van de regelingen zijn goeddeels afgerond, de ambtelijke organisatie loopt goed, en de gemeentelijke financiën zien er ook zeker niet slecht uit. We kijken weer vooruit, naar de toekomst. Die toekomst zal er één van duurzaamheid zijn, daarover zo dadelijk meer. De toekomst draait ook om flexibiliteit. We raken gewend aan een wereld waarin verandering de enige constante lijkt te zijn. Dat vraagt wat van bedrijven en inwoners: permanent reageren, meebewegen, aanpassen, en bijscholen. Bij die dynamische buitenwereld, past ook een andere gemeente.
Een gemeente die meer in verbinding is met zijn inwoners, en steeds minder een overheid die zijn burgers vertelt wat goed voor ze is.

Het afgelopen jaar hebben we ervaring opgedaan met een nieuwe werkwijze. Op vele plaatsen is het begin vorig jaar tot rellen gekomen, daar waar mensen zonder inspraak werden geconfronteerd met asielzoekerscentra in hun straat of wijk. In Berg en Dal hebben we er voor gekozen om het niet zo te doen, maar om de bevolking vooraf te vragen om met ons mee te denken, en hun ideeën met ons te delen. Maar liefst vijfhonderd inwoners dachten mee, dikwijls zeer uitgebreid.
In detail gaven zij aan welke kansen ze zagen, en welke bedreigingen. Vele inwoners meldden zich daarnaast als vrijwilliger aan. Die uitgebreide consultatieronde leidde vervolgens tot een unaniem raadsbesluit om opvang aan te bieden. Zonder wanklank, zonder een enkel incident. Dit stemt mij als burgemeester trots op onze inwoners: zo kan het dus ook. Het is er, door de zgn Turkije-deal niet van gekomen. Of nog niet van gekomen, wie zal het zeggen. Maar dit samen kijken naar wat tot ons komt, dàt is erg goed bevallen.

En daar gaan we ook mee door en we blijven actief de verbinding met de inwoners opzoeken.
Enkele weken geleden bijvoorbeeld, is er een bijeenkomst georganiseerd in verband met de herinrichting van de Herwendaalseweg in Groesbeek. Een heel ander onderwerp, maar ook hier heel bewust niet een kant en klaar plan waar omwonenden hun op- en aanmerkingen bij konden plaatsen. Nee, aan alle betrokkenen, ook de schooljeugd, is gevraagd om al vanaf de tekentafel mee te denken over deze herinrichting. In 2017 zullen we dit waar mogelijk steeds vaker zien.


Naast deze participatie op verzoek van de gemeente zie ik ook veel prachtige lokale initiatieven vanuit de inwoners; ideeën en plannen die vaak rechtstreeks uit het hart lijken te komen. Vaak zijn deze gericht op ontmoeting, contact en verbinding. Bijvoorbeeld om ouderen, mensen met een beperking of de armsten onder ons bij de samenleving te blijven betrekken.

“Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft” aldus Wim Kan. Ik waag me daarom niet aan grote voorspellingen, maar geef wel een handjevol plannen voor het komend jaar. De omgeving van de Spoorlaan zal haar definitieve gezicht krijgen. Qua duurzaamheid zullen we verdere stappen zetten. Naast het verder ‘verledden’ van onze straatverlichting en het verduurzamen van het zwembad staat de vaststelling van de energievisie op stapel én wordt binnenkort de eerste energiecoöperatie opgericht.

Dit jaar zal in Berg en Dal een gemeentedekkend Whats-appnetwerk bestaan, zodat we samen met de inwoners aan het werk kunnen om het aantal inbraken te verkleinen. Over de volle breedte van ons werk zullen de input en initiatieven van inwoners een grotere rol krijgen.

Dat U nog naar het gemeentehuis komt, is niet meer vanzelfsprekend. De gemeente komt ook naar U toe, bijvoorbeeld om op locatie met U te praten over een plan of probleem, of gewoon om een paspoort of rijbewijs te bezorgen. De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie gaat óók de dorpen in, en zal ieder jaar in een ander dorp georganiseerd worden. Zo kunnen we allen de veelzijdigheid van onze gemeente zien en leggen we bijna letterlijk de verbinding tussen de dorpen. Noteer maar alvast: onze volgende halte is in 2018 in het prachtige Afrikamuseum in het dórp Berg en Dal.

Ik rond af en wens U allen, mede namens het gemeentebestuur, een heel goed, gezond en gelukkig 2017 toe. Dat al uw voornemens gerealiseerd mogen worden, en dat we samen verder mogen bouwen aan de prachtige gemeenschap waarvan wij allen deel uitmaken. Laten wij dan samen het glas heffen op hetgeen ons allen hier aanwezig bindt: op het nieuwe jaar en op Berg en Dal!

Mark Slinkman
Burgemeester van Berg en Dal
4 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie gemeente Berg en Dal 2017